Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

Aπόσπασης ενός (1) δικαστικού υπαλλήλου του κλάδου Δακτυλογράφων και δύο (2) δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας.


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
            
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2018
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                               Αριθ. Πρωτ.: 3185
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ταχ.   Δ/νση           :  Λ. Ριανκούρ  85 Αθήνα                                     ΠΡΟΣ:
Τ.Θ. 160 98              Τ.Κ.115 03                                         Τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης
FAX                        :  210-69.80.076                                  της Γραμματείας των Διοικητικών
Τηλέφωνο             :  210-69.62.368                                  Δικαστηρίων της Χώρας
E-mail      :  g-epitropia-d-d@otenet.gr                            (Για άμεση ενυπόγραφη ενημέρωση
                                                                                          των δικαστικών υπαλλήλων των                                                                                           κλάδων Δακτυλογράφων και       
                                                                                            Επιμελητών Δικαστηρίων)

              ΘΕΜΑ: Ανάγκη απόσπασης ενός (1) δικαστικού υπαλλήλου του κλάδου Δακτυλογράφων και δύο (2) δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας.
            ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1991/14-5-2018 έγγραφο του Προέδρου που διευθύνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας
                        β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 60515/26-9-2018 έγγραφο ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

          1.  Με το σχετικό υπό στοιχ. β΄ πιο πάνω έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζητείται από το Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας να αποφανθεί για την απόσπαση ενός (1) δικαστικού υπαλλήλου του κλάδου Δακτυλογράφων και δύο (2) δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας, για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2293/2002 και του άρθρου 82 του ν. 2812/2000 όπως ισχύει.
          2.  Επικειμένης της εξετάσεως του ερωτήματος αυτού, από το Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρακαλούνται, μέχρι τις 22/10/2018, να εκδηλώσουν, όσοι επιθυμούν, το ενδιαφέρον τους για την εν λόγω απόσπαση, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: g-epitropia-d-d@otenet.gr
                                                                                    Ελλείποντος Γενικού Επιτρόπου
                                                                                                   Ο Επίτροπος


                                                                                                 Δημήτριος Κωστάκης 

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Τα Κεντρικά Γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας στις Βρυξέλλες και το Γραφείο Ελλάδας, από κοινού με τη Διεθνή Ένωση Δικαστών Προσφυγικού και Μεταναστευτικού Δικαίου (IARΜJ), διοργανώνουν ημερίδα στις 30 Νοεμβρίου 2018 με θεματική την υποβολή προδικαστικών αιτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα αρμόδια όργανα στις εθνικές έννομες τάξεις σε δικαιϊκή ύλη που αφορά το προσφυγικό δίκαιο. Η ημερίδα αποτελεί μέρος μίας σειράς αντίστοιχων ημερίδων που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ακροατήριο-στόχο εθνικούς δικαστές.

Το πρόγραμμα της ημερίδας θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδελεχή ανάλυση των σχετικών διαδικασιών υποβολής και των συναφών προκλήσεων, έκθεση των βασικών προβλέψεων του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου για την προδικαστική παραπομπή, εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων (case-studies) που θα είναι προσαρμοσμένες στα σχετικά ζητήματα που αναδεικνύονται στην ελληνική νομοθεσία, η οποία εφαρμόζει την ενωσιακή, αλλά και ανοιχτή συζήτηση. Οι κύριοι ομιλητές θα είναι τρεις δικαστές, ένας εκ των οποίων θα προέρχεται από το ΔΕΕ ή κάποιο ανώτατο εθνικό δικαστήριο κράτους-μέλους της ΕΕ, ένας από την IARΜJ και ένας από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα αποσταλεί και το Πρόγραμμα της ημερίδας, ενώ θα γνωστοποιηθεί κι ο συνεδριακός χώρος.
                                                                                                                                                                       
Όσοι διοικητικοί δικαστές του δευτέρου βαθμού ή μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ημερίδα, να το δηλώσουν με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη Γραμματεία της Γενικής Επιτροπείας (g-epitropia-d-d@otenet.gr), το αργότερο έως και την άλλη Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου.  Η δυνατότητα συμμετοχής στην ημερίδα είναι μέχρι 30 συμμετέχοντες.


Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων 1-10-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Μόνο ως προς τον διορισμό και την τοποθέτηση της διοριζόμενης σε θέση Παρέδρου Πρωτοδικείου Διοικητικών Δικαστηρίων Αικατερίνης Χατζίκου


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                        Αθήνα,   2 Οκτωβρίου 2018
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

          Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίασή του την 1η Οκτωβρίου 2018, αποφάσισε τα εξής:

  Α.   Προάγονται οι παρακάτω Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του Προέδρου Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:
         1.  Σπυριδούλα Δεγαΐτα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
         2.  Αθηνά Τσιμπογιάννη στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης
         3.  Σαπφώ Στάθη στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

  Β.    Μετατίθεται η Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων Ελένη Σταυροπούλου από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

  Γ.    Προάγονται οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:
          1.  Ευαγγελία Χαραλαμπίδου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          2.  Αριστοτέλης Ασπρέας στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          3.  Αναστασία Οικονόμου στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων

Δ.      Προάγονται οι παρακάτω Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:
          1.  Διομήδης Νικολετόπουλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          2.  Βαρβάρα Σπηλιοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών
          3.  Παναγιώτης Μάντζαρης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
          4.  Ευαγγελία Αγγελή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου
          5.  Τσαμπίκα Μαριά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
          6.  Νικούλα Μαρούλη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

     Ε.    Μετατίθενται οι Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων:
          1.  Μαρία-Σοφία Ασκερίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης
          2.  Βασιλική Παπαβαρσάμη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          3.  Σπυρίδων Χονδρογιάννης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών
          4.  Ουρανία Μπέη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας
          5.  Εμμανουήλ Σέρμπος από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
          6.  Παρασκευάς Παπαδόπουλος από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          7.  Γεώργιος Κατσένης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς
          8.  Μαρία Βέτσικα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       9.Ιωάννα Τσάμπρα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       10.Μπηλιώνη Ξακουστή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών
       11.Ανθία Σταθοπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
       12.Νικόλαος Ζιώμας από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
            13.Γρηγόριος-Ιωάννης Τσούγκος από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, στο Διοικητικό   Πρωτοδικείο Βέροιας
            14.Σταυρούλα Ιωσηφίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας, στο Διοικητικό           Πρωτοδικείο Βόλου
   15.Γεώργιος Μπαρμπαγάλος από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, στο Διοικητικό
   Πρωτοδικείο Λιβαδειάς
          16.Άννα Ζιώγα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας

ΣΤ.   Μετατίθενται λόγω συνυπηρέτησης οι παρακάτω Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων:
          1. Μαρία Τσαβλίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
          2. Κωνσταντίνα Παρίση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Ζ. Διορίζονται (προάγονται) οι παρακάτω Πάρεδροι Πρωτοδικείου Διοικητικών Δικαστηρίων σε θέσεις Πρωτοδικών ΔΔ και τοποθετούνται:
          1.  Γεωργία Πατσαρίκα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου
          2.  Αικατερίνη Νάσιου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου
          3.  Παναγιώτα Φλώρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          4.  Ανατολή Κωνσταντινίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής
          5.  Γεωργία Ταράτσα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          6.  Παύλος Ανθυμίδης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          7.  Χριστίνα Παπαγιώτα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          8.  Δήμητρα Ντισλίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          9.  Αρχοντία Βρέττα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών
       10.  Χιόνα Μυλωνά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       11.  Χρήστος Μακρής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας
       12.  Στέφανος Κοκτσίδης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου
       13.  Αχιλλέας Μάμαλης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου
       14.  Αικατερίνη Πολυχρονάκου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών 
       15.  Νικόλαος Γκότσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας
       16.  Νεκτάριος Πίττας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων
       17.  Νικόλαος Νάσσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου
       18.  Γεώργιος Αριστόβουλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
       19.  Βασίλειος Σιαδήμας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
       20.  Αγγελική Παυλοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου
       21.  Σοφία Παππά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου

Η. Για τη συνάφεια του περιεχομένου των μεταπτυχιακών σπουδών μιας (1) Παρέδρου Πρωτοδικείου Διοικητικών Δικαστηρίων, προς το αντικείμενο της απασχολήσεώς της.

Θ.Τον διορισμό της Αικατερίνης Χατζίκου , απόφοιτου της 23ης σειράς του Τμήματος Υποψηφίων Παρέδρων Διοικητικού Πρωτοδικείου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, σε θέση Παρέδρου Πρωτοδικείου Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετείται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.