Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019

Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από προδικαστικά ερωτήματα που υπεβλήθησαν, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), με τις υπ’ αριθ. 1006/2017 και 989/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου